app

شرایط ثبت درخواست فروش سهام عدالت


مشتریانی که در سامانه سهام عدالت نسبت به آزاد سازی سهام خود اقدام و شماره شبای بانک ملی ایران را به منظور عملیات بانکی معرفی کرده اند، به زودی می توانند با مراجعه به درگاه های الکترونیکی یادشده و وارد کردن شماره ملی و شماره شناسنامه خود، نسبت به تکمیل و تایید فرم اقرار نامه و درخواست فروش سهام عدالت اقدام کنند، بنابراین:

سهامدار بایستی در زمان ثبت نام برای سهام عدالت شماره حساب بانک ملی را به عنوان شماره حساب واریز سود معرفی نموده باشد.

سهامدار بایستی در فراخوان انجام شده، برای واگذاری سهام در مهلت مقرر، به سایت مربوط به سهام عدالت مراجعه و فرآیند مربوطه را طی نموده باشد.

شرایط ثبت درخواست فروش سهام عدالت

app

در ارتباط با چگونگی فروش با کجا صحبت کنیم؟

موارد مربوط به سود سهام، نحوه فروش و... برعهده شرکت کارگزاری و سازمان خصوصی سازی و بورس است.
بخش های دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه:

کارگزاری‏ ها مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات بند(3) و با هماهنگی شرکت سپرده ‏گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‏ های مربوطه، اقدام و وجوه حاصله از فروش سهام مذکور را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش، به حساب بانک ذیربط واریز نمایند.

بانک‏ ها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری ‏ها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز نمایند.


اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت سفارش فروش سهام؟

کد ملی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره همراه.

gfx

واریز وجوه فروش سهام عدالت چگونه به حساب ها واریز می شود


پس از ثبت و تایید درخواست فروش سهام عدالت، فایل درخواست ها از طریق اداره اطلاعات بانکی در اختیار شرکت کارگزاری بانک ملی قرار خواهد گرفت.

شرکت کارگزاری با ساز و کار مربوطه نسبت به فروش سهام در بورس اقدام و وجوه مربوطه را به حساب شبای سهام داران واریز می نماید.

درگاه ها و سامانه های ثبت درخواست فروش سهام عدالت


feature

وب سایت بانک ملی ایران

بستر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران در پلتفرم وب می باشد.


021-42739000 :کارشناسان پاسخگو
feature

پیام رسان بله

بله یک اپلیکیشن چند منظوره است که با استفاده از آن به راحتی میتوان با دیگران گفتگو کنید، در ارتباط باشید و کارهای بانکی خود را انجام دهید.


واحد خدمات مشتریان شرکت پارس تکنولوژی سداد
021 - 83376 - 83386
feature

اپلیکیشن ایوا

(پرداخت الکترونیک سداد)
ایوا یک اپلیکیشن پرداخت است که خدمات متنوعی در اختیار کاربران قرار می‌دهد، خدماتی مثل خرید شارژ و بسته اینترنت، کارت به کارت، پرداخت قبض.


مرکز خدمات مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک سداد
021 - 42739000
feature

نشان بانک

«نشان بانک» به مشتری اجازه می دهد در یک فضای مجازی، حضور خود را در شعبه بانک تجربه کرده و امور بانکی را خودش مدیریت کند.
از طریق اپلیکیشن آپ گزینه نشان بانک


واحد پشتیبانی آسان پرداخت
021 - 83333

سوالات متداول


اطلاعات موردنیاز جهت ثبت سفارش فروش سهام؟

کد ملی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره همراه.

feature
در ارتباط با چگونگی فروش با کجا صحبت کنیم؟

موارد مربوط به سود سهام، نحوه فروش و... برعهده شرکت کارگزاری و سازمان خصوصی سازی و بورس است.
بخش های دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه:

1- کارگزاری‏ ها مکلف هستند پس از دریافت اطلاعات بند(3) و با هماهنگی شرکت سپرده ‏گذاری مرکزی و نهاد ناظر، نسبت به فروش سهام متقاضیان با رعایت دستورالعمل‏ های مربوطه، اقدام و وجوه حاصله از فروش سهام مذکور را حداکثر تا ابتدای روز کاری بعد از فروش، به حساب بانک ذیربط واریز نمایند.

2- بانک‏ ها مکلف هستند به محض وصول وجوه واریزی از طرف کارگزاری ‏ها، وجوه مربوطه را به حساب متقاضیان واریز نمایند.

feature
شرایط ثبت درخواست فروش سهام عدالت

مشتریانی که در سامانه سهام عدالت نسبت به آزاد سازی سهام خود اقدام و شماره شبای بانک ملی ایران را به منظور عملیات بانکی معرفی کرده اند، به زودی می توانند با مراجعه به درگاه های الکترونیکی یادشده و وارد کردن شماره ملی و شماره شناسنامه خود، نسبت به تکمیل و تایید فرم اقرار نامه و درخواست فروش سهام عدالت اقدام کنند، بنابراین:

سهامدار بایستی در زمان ثبت نام برای سهام عدالت شماره حساب بانک ملی را به عنوان شماره حساب واریز سود معرفی نموده باشد.

سهامدار بایستی در فراخوان انجام شده، برای واگذاری سهام در مهلت مقرر، به سایت مربوط به سهام عدالت مراجعه و فرآیند مربوطه را طی نموده باشد.

feature
واریز وجوه فروش سهام عدالت چگونه به حساب ها واریز می شود؟

1- پس از ثبت و تایید درخواست فروش سهام عدالت، فایل درخواست ها از طریق اداره اطلاعات بانکی در اختیار شرکت کارگزاری بانک ملی قرار خواهد گرفت.

2- شرکت کارگزاری با ساز و کار مربوطه نسبت به فروش سهام در بورس اقدام و وجوه مربوطه را به حساب شبای سهام داران واریز می نماید.

feature