بانک ملی ایران در خدمت شماست

بانک ملی ایران همواره تلاش کرده است با ارائه خدمات جدید، سریع و با کیفیت، رضایت حداکثری مشتریان خود را جلب کند.
این بانک اکنون با استفاده از تازه ترین ابزارها و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری، نه تنها سرعت و دقت در خدمات رسانی به مشتریان را به بالاترین میزان رسانده است، بلکه در تلاش است با توسعه این فرایندها، خدمات تازه تری را نیز معرفی و ارائه کند.

به گواه آمار و اطلاعات رسمی، بانک ملی ایران در حوزه های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات، ارائه خدمات حضوری و غیرحضوری بانکی و نیز ایجاد زمینه های جدید برای توسعه نظام بانکی همواره سرآمد بوده است.
مشتریان محترم در اینجا می توانند با انواع خدمات و امکانات بانک ملی ایران آشنا شوند.

شاخه اعتباری بانک ملی ایران شامل ۳ اداره کل است که امور مربوط به تسهیلات و وام را مدیریت می کند:اداره کل اعتبارات


شرح وظایف و فعالیت ها (توضیح مختصری از فعالیت ها و ماموریت اداره)

اداره کل اعتبارات تحت نظارت معاونت اعتباری و بانکداری شرکتی انجام وظیفه نموده و مسئولیت تنظیم پیش نویس آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات اعتباری، پیشنهاد تعیین حدود اختیارات و سقف های معاملاتی برای ادارات امور و شعب مستقل، جمع آوری کلیه اطلاعات مورد لزوم از سوابق اعتباری مشتریان(حقیقی و حقوقی) ، تجزیه و تحلیل صورت های مالی متقاضیان استفاده از تسهیلات بانک و ارائه اطلاعات مورد نظر به واحدهای مربوطه و رسیدگی به درخواستهای مشتریان و کارکنان بانک خارج از اختیارات تفویضی را در حدود وظایف محوله عهده دار می باشد.

الف- اعطای تسهیلات

سرمایه درگردش (ویژه بنگاه های تولیدی)
- تعریف: تسهیلات کوتاه مدتی که به منظور خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت هزینه های سربار دفتری و ... در قالب عقود فروش اقساطی ، مرابحه، سلف ، خرید دین و ... به بنگاه های تولیدی پرداخت می گردد.

- شرایط اختصاصی اعطای تسهیلات سرمایه درگردش به بنگاه های تولیدی:
نسبت مالکانه (برای اشخاص حقوقی): حداقل 15%
میزان تسهیلات: حداکثر 90%فروش سال گذشته

تامین مالی بنگاه های بازرگانی:
- تعریف: تسهیلات کوتاه مدت که به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی متناسب با حجم خرید و فروش آنها پرداخت می گردد.
- شرایط اختصاصی اعطای تسهیلات جهت تامین مالی بنگاه های بازرگانی:
سقف تسهیلات قابل اعطا به شرکت های بازرگانی حداکثر معادل 60% بالاترین میزان فروش بنگاه در طول 3 سال گذشته براساس صورت های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته می باشد.
- اعطای تسهیلات بابت واردات به بخش خصوصی ممنوع می باشد.

مجوزهای قانونی فعالیت:
- بازرگانی داخلی: جواز کسب
- صادرات و واردات: کارت بازرگانی

تسهیلات قابل پرداخت:
- بازرگانی داخلی: مضاربه ، مشارکت مدنی بازرگانی ، مرابحه و خرید دین
- صادرات: مضاربه صادراتی، خرید دین
- واردات: خرید دین

تامین مالی بنگاه های خدماتی و پیمانکاری:
- تعریف: تسهیلات کوتاه مدتی که به اشخاص حقوقی و حقیقی متناسب با حجم فعالیت آنها در قالب مرابحه ، فروش اقساطی، خرید دین و ... پرداخت می شود.
- شرایط اختصاصی اعطای تسهیلات جهت تامین مالی بنگاه های خدماتی و پیمانکاری:
سقف تسهیلات قابل اعطا به شرکت های خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل 60% بالاترین میزان فروش/درآمد آنها در طول سه سال گذشته براساس صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی آنها می باشد.

مجوزهای قانونی فعالیت: جواز کسب، کارت پیمانکاری

تسهیلات قابل اعطا:
- تامین مالی بابت حقوق و دستمزد ، اجاره محل کار و ... در قالب مرابحه ، جعاله و ...
- تسهیلات سرمایه ثابت بابت خرید تجهیزات و ابزار کار (کالای سرمایه ای ) در قالب مرابحه و فروش اقساطی

تسهیلات بخش مسکن
بافت فرسوده شهری
بنیاد شهید و امورایثارگران
مسکن روستایی
حوادث غیرمترقبه
مسکن قضات
مسکن هیات علمی دانشگاه ها
مسکن نخبگان
ساخت مسکن از محل جزء 10بند الف تبصره 18قانون بودجه سال1400کل کشور
مسکن مهر
مسکن متفرقه (آزاد)
طرح اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری

شرایط اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری:
سقف کارت اعتباری: 500 میلیون ریال.
نوع عقد : مرابحه
نرخ سود تسهیلات : نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
مدت بازپرداخت: حداکثر 36 ماه
ضمانت: یک نفر ضامن معتبر

تسهیلات صندوق توسعه ملی:
صندوق توسعه ملی معمولاً منابعی را نزد بانک تودیع نموده و طبق نظر آن صندوق ، منابع یادشده در قالب تسهیلات طرح، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش قابل پرداخت به مشمولین می باشد.

تسهیلات تفاهم نامه ای:
بانک به منظور ارتقای سطح همکاری با برخی سازمان ها تفاهم نامه همکاری منعقد و براساس توافقات انجام شده نسبت به اعطای تسهیلات به سازمان و کارکنان آن اقدام می نماید.

ب- ایجاد تعهدات

صدور انواع ضمانت نامه

بخش دولتی
- شرکت در فرآیند ارجاع کار
- انجام تعهدات
- پیش پرداخت
- استرداد کسور حسن انجام کار

بخش خصوصی
- شرکت در مناقصه
- شرکت در مزایده
- استرداد کسور وجه الضمان
- حسن اجرای تعهدات(حسن انجام کار)
- استرداد پیش پرداخت
- تعهد پرداخت
- گمرکی
- سفارش کالا در مقابل موسسات خارجی یا نماینده رسمی آنها در ایران

گشایش اعتباراسنادی
گشایش اعتباراسنادی ریالی/داخلی
- دیداری
- مدت دار

گشایش اعتباراسنادی ارزی
- دیداری
- مدت دار

د- چک لیست مدارک و مستندات مورد نیاز اداره کل اعتبارات:

چک لیست مدارک و مستندات مورد نیاز به منظور بررسی درخواست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی/تامین مالی واحدهای خدماتی، پیمانکاری و بازرگانی/صدور ضمانت و گشایش انواع اعتباراسنادی: (طبق فایل پیوست)
چک لیست مدارک و مستندات مورد نیاز به منظور اعتبارسنجی مشتریان: (طبق فایل پیوست)

ه- انواع طرح ها و بسته های اعتباری

- طرح صدف
- طرح پایش
- طرح تام
- طرح اعتبارملی
- طرح مپکار
- طرح شهید لندی
- طرح طبیب
- طرح شفا یا ابن سینا
- طرح میزان
- طرح خواجه نصیر
- طرح ذکریای رازی
- طرح آموزش
- طرح فروشگاه
- طرح خدمات
- طرح پیمان
- طرح پیشه ور
- طرح ترابر
* از بین طرح های ارائه شده، تاکنون طرح صدف مصوب و اجرا شده است.

و - صندوق های حمایتی دارای تفاهم نامه با بانک

صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک

ز- سوالات مرتبط با بخش اعتباری + پاسخ آنها

اداره کل بررسی طرح


وظایف و مسئولیت ها

اداره کل بررسی طرح ها تحت نظارت معاونت اعتباری و بانکداری شرکتی انجام وظیفه نموده و مسئولیت بررسی طرح های سرمایه گذاری متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی اعم از احداث، توسعه، تکمیل و جابجایی واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی و خدماتی از جنبه‌های اقتصادی، فنی و مالی و درخواست های سرمایه ثابت خارج از حدود اختیارات تفویضی به ادارات امور شعب و شعب مستقل و تصویب آنها، همچنین ضمانت اوراق مشارکت ، و اوراق صکوک و واگذاری اسناد خزانه اسلامی، انتشار گواهی سپرده عام و خاص برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که غیرمرتبط با بانک می باشند را عهده دار می باشد.

طرح های سرمایه گذاری

تعریف طرح: طرح عبارتست از مجموعه‌ عوامل و اجزاء و برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده برای تاسیس یک واحد تولیدی (صنعتی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم به‌منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص. با عنایت به تعریف فوق، طرح‌ها به دو نوع ایجادی و توسعه‌ای (افزایش ظرفیت، محصول جدید و بهبود کیفیت) تقسیم می‌شوند.

سرمایه ثابت

خرید هرگونه ماشین‌آلات تولیدی، کالاهای سرما‌یه‌ای، ابزار کار، وسایل و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات سبک و سنگین (از قبیل کامیون، اتوبوس، لوکوموتیو و...) و ماشین‌آلات کشاورزی.

ابزارهای مالی اسلامی:

صکوک


صکوک جمع صک و به معنای سفته یا سند و معرب واژه‌ چک در فارسی می‌باشد و صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی می‌باشد که دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا تعدادی از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک در قالب‌های اجاره، منفعت، مرابحه عام، استصناع و ... می‌باشد که بانک پس از بررسی‌های لازم نسبت به پذیرش رکن عامل و ضامن آن اقدام می‌نماید.

اوراق مشارکت

اوراق بهاداری که مطابق قوانین و با مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی منتشر و عرضه عمومی می‌گردد.

اسناد خزانه اسلامی

اوراق بهادار با نامی است که دولت به‌منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌نماید و این اداره کل ضمن انعقاد قرارداد عاملیت با ناشر اوراق مزبور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نسبت به واگذاری آن اقدام می‌نماید.

گواهی سپرده خاص

سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طر‌ح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح‌های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می‌نماید.

گواهی سپرده عام

سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که نزد بانک با سررسید مشخص به منظور تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام افتتاح می‌شود.

اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی (ارزی-ریالی)

بانک در صورت انعقاد قرارداد عاملیت ارزی نسبت به اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع مذکور اقدام می‌نماید. به‌منظور اعطای تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق، قرارداد سپرده‌گذاری ریالی در بخش‌های مختلف اقتصادی منعقد می‌گردد که صندوق توسعه ملی به فراخور منابع ورودی صندوق و از محل ماده (52) قانون الحاق (2) میزان و بخش‌های قابل تخصیص را مشخص می‌نماید که عمدتا در بخش‌های صنعت، دانش‌بنیان و گردشگری می‌باشد.

تسهیلات تکلیفی:

بند (الف) تبصره 18-جز 1 تا 9


تسهیلاتی است که در صورت انعقاد قرارداد هر یک از دستگاه‌های اجرایی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بصورت تلفیق منابع بانک و منابع دستگاه مزبور با نرخ ترجیحی به طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 70درصد برای مناطق برخوردار و حداقل 30درصد برای مناطق محروم، واحدهای تولیدی پیشران و شرکت‌های دانش‌بنیان در رسته‌های اولویت‌دار پرداخت می‌گردد.

رونق تولید

تسهیلاتی است که از محل منابع داخلی بانک و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد پس از احراز توجیهات لازم، پرداخت می‌گردد.

جهش تولید

تسهیلاتی است که از محل منابع داخلی بانک به طرح‌های معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رسته‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری پس از احراز توجیهات لازم، پرداخت می‌گردد.

خلاصه عملکرد

عنوان مبلغ نوع ارز
اسناد خزانه اسلامی واگذار شده 256,044 میلیارد ریال
اوراق مشارکت منتشره 13,635 میلیارد ریال
بنگاه های کوچک و متوسط (رونق تولید) 256,589 میلیارد ریال
بند الف تبصره 18 قانون بودجه (برنامه تولید و اشتغال ) 6,322 میلیارد ریال
صندوق توسعه ملی 1,729 میلیارد ریال
تسهیلات مصوب 101,461 میلیارد ریال
107,400,900 یورو
طرح های در دست بررسی 317,719 میلیارد ریال
285,164,000 یورو
8,000,000 دلار

اهم مصوبات

عمده مصوبات این اداره کل با ملحوظ‌نظر قرار دادن نیازهای اساسی کشور صورت پذیرفته است که به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.
دانلود فایل پی دی اف

اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری

شرح وظایف و فعالیتها - دلایل انجام اقدامات نظارتی درخصوص چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی - انواع نظارت بر مصرف تسهیلات - چک لیست مدارک و اطلاعات جهت نظارت بر مصرف تسهیلات به تفکیک نوع تسهیلات - کارمزد نظارت بر مصارف - سایر موارد نظارتی - حدود اختیارات تفویضی نظارت بر مصارف

بخش ارزیابی

- شرح وظایف و فعالیت ها
- انواع ارزیابی
- ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول
- چک لیست مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی به تفکیک نوع ارزیابی
- حدود اختیارات تفویضی ارزیابی

بانک کارگشایی

ارتباط مستقیم با عضو محترم هیات مدیره و هیات عامل ناظر بر بخش اعتباری